Arabako Foru Aldundia

Arabako Foru Aldundiko Kultura Sailak Agurain eta Alegria-Dulantziko Udaletako Kultura sailei zuzenduta, diagnostikoa genero ikuspegiarekin egiteko eskakizuna luzatu digu.

Egindako lanak honakoak dira:

  • Datu bilketa.
  • Datuen (kuantitatibo eta kualitatibo) garapena eta ondorioak.
  • Etorkizunera begira kontuan izan beharreko aholku eta estrategien aurkezpena, bi herri hauetako kultura sailetatik genero ikuspegia era egoki eta transbersalean txerta dezaten.
  • Txostena.

 

Elkarlanean